Polish English Chinese (Simplified) Ukrainian

Monitoring HACCP Płock

Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli (HACCP) to system zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności. Przewiduje i zapobiega zagrożeniom bezpieczeństwa żywności przed wytworzeniem produktu.
Monitoring skierowany jest do firm zajmujących się produkcją, przechowywaniem i wydawaniem żywności. Monitoring HACCP to działania w zakresie bezpieczeństwa żywności dla osób zajmujących się żywnością przedstawia podstawowe zasady bezpiecznej higieny i przygotowania żywności oraz procedury stosowane w celu utrzymania bezpiecznego środowiska żywności.

Bezpieczna żywność w Płocku

Realizowanie usług zgodnie z HACCP to gwarant zarówno dla producentów jak i konsumentów, że produkty spożywcze są całkowicie bezpieczne dla spożywających.

Wdrożenie monitoringu HACCP w swojej firmie może wykreować pozytywny wizerunek firmy dbającej o zdrowie i życie swoich kontrahentów.

Zabezpieczenie przed szkodnikami to jeden z ważniejszych elementów spełnienia wymogów Dobrej Praktyki Higienicznej. Monitoring HACCP w tym zakresie spełnia wszelkie zadania.

Bezpieczeństwo żywności jest podstawowym problemem dotykającym każdego zakątka przemysłu spożywczego, od producentów i dystrybutorów po konsumentów ostatecznie spożywających żywność. Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli ( HACCP ) to uznana na całym świecie metoda identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa danej żywności od produkcji do podania na stół. 

Monitoring DDD Płock

Jedną ze składowych prowadzonego monitoringu HACCP jest monitoring DDD, co oznacza identyfikowanie oraz zwalczanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników lub bakterii, wirusów, grzybów, które mogą mieć wpływ na jakość produkowanej, przechowywanej i wydawanej żywności.

To idealny sposób na udowodnienie swoim Klientom, że działamy zgodnie z pewnymi normami, które są przestrzegane, dzięki czemu dostarczane przez nas produkty są bezpieczne i posiadają najwyższą jakość.

Niezależnie od tego czy zidentyfikowaliśmy ślady szkodników, czy też działamy prewencyjne, monitoring DDD pozwoli na indywidualne przygotowanie programu naprawczego.

Każda wizyta jest dokumentowana, sporządzany jest raport, który potwierdza stan naszego obiektu.

Pamiętajmy, że usunięcie szkodników wcale nie zwalania nas z konieczności przeprowadzania okresowych monitoringów.